Reklamacje

 • W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w Sklepie należy wypełnić formularz reklamacyjny - pobierz.
 • Wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać na piśmie listem poleconym na adres Sklepu:
  Justyna Margul
  ul. Piaskowa 15, 05-270 Marki
  lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacje@bawigo.pl
 • Sklep po otrzymaniu reklamacji przekaże Klientowi informacje o jej przebiegu oraz poinformuje czy konieczne jest odesłanie reklamowanego towaru.
 • Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych, od chwili jej otrzymania. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczny będzie zwrot towaru, jej rozpatrzenie będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji było niemożliwe w tym okresie to Klient, zostanie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Sklep przekaże informacje o przebiegu reklamacji na adres e-mailowy podany w piśmie reklamacyjnym.
 • Jeśli reklamacja zostanie uznana, towar będący przedmiotem reklamacji zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem e-mailowo czy zakupiony towar ma zostać odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.

Więcej informacji na temat reklamacji można znaleźć w naszym regulaminie.

Kategorie